ZÖLDTETŐK KIVITELEZÉSE
ZÖLDTETŐÉPÍTÉSI ANYAGOK FORGALMAZÁSA

Talajkeverékek: Flóra-Tect intenzív, Fito-Tect extenzív;
Sedumok: palánták, sarjak;
Technológiai elemek: szűrő rétegek, drén lemezek,
kontroll aknák, kavicslécek széles választékban

TAKARÍTSON MEG SZÁZEZREKET AZ ALÁBBIAK ELOLVASÁSÁVAL!

- ZÖLDTETŐT ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE!

HÁNY HELYEN LEHET ELSZÚRNI EGY ZÖLDTETŐT?

A hagyományos kertépítési gyakorlat, a tájépítész végzettség önmagában nem garancia a sikeres zöldtető építésre!

A zöldtetőket el lehet rontani:
 • a tervezői asztalnál, a nem megfelelő vagy rossz technológiával, anyagválasztással,
 • szakszerűtlen kivitelező megbízásával,
 • nem megfelelő fenntartással, ápolással.

A hibák főként a szakismeret hiányából, vagy a beruházó spórolásából erednek.

- Önnek már van egy rosszul működő zöldtetője?

Forduljon hozzáértő, kivitelezői gyakorlattal, referenciákkal rendelkező szakértőhöz! http://www.zoldtetoguru.hu - meg tudja mondani, hogy miként lehet legolcsóbban, újra működőképessé, élővé tenni!

- Nincsen még zöldtetője, építtetni szeretne?

- Nem tudja, hogy milyen lényeges különbségek vannak az intenzív és az extenzív zöldtető között?
- Akkor Önnek sürgősen fel kell iratkoznia az Ingyenes Videós Zöldtető Képzésre! http://www.zoldtetoguru.hu

Egy zöldtető – mint minden, ami szakszerű – a tervező asztalon születik. Nagyon fontos a megfelelő tervező és kivitelezők kiválasztása.
Tudatosan többes számban beszélek, hiszen a zöldtetőépítés – a tervezés után – két szakma, a szigetelő és a zöldtetőépítő közös produktuma.

Tervezési hibák és okai:

Számtalan esetben az építésztervező magának negligálja, és önhatalmúlag határozza meg a rétegfelépítést. Ezzel nem is lenne baj, ha a telepítendő vegetáció - mesterséges körülmények között fellépő - igényeit is ugyanolyan mértékben ismerné, mint az épületfizikát.

Általában a lényegről feledkeznek el, hogy zöldtetőépítés esetén egy tartós vegetációt kell létrehozni, a vegetáció számára idegen, a természetes közegéből kiszakított körülmények között. Extrém körülményekhez kell alkalmazkodniuk a növényeknek, ahol már nincsenek talajképző folyamatok, idővel csak leromlás, tömörödés, levegőtlen állapot, elsavanyosodás a jellemző. Ennek figyelmen kívül hagyása olyan, mintha egy űrhajóst szkafander nélkül küldenénk a Holdra.

Vannak, akik ennek kivédésére tájépítészt vonnak be a tervezői munkába, és mégsem működik úgy a produktum, mint ahogyan el lehetne várni tőle. Szomorú tény, hogy a jelenlegi tájépítész képzés hiányos, a zöldtető építés nem kap hangsúlyt az oktatásban, a gyakorlati képzés pedig teljesen hiányzik. A tájépítész tervezőnek csak annyi róható fel, hogy miért nem tett szert önképzés keretében megfelelő tudásra.

Rendszeres hiba, hogy a két szakmát a szigetelést és a kertészetet külön választják oly módon, hogy az építészeti kiírás magába foglalja a vízelvezető réteg kiírását is, és a kertészeti felépítmény csak a talajkeverékre, növényzetre korlátozódik.

Ökölszabály: a vízelvezető és vízmegtartó, úgynevezett szivárgó réteg a vegetációs réteg elválaszthatatlan részét képezi, és átgyökeresedhetőnek kell lennie. Tervezése nem képezi az építész kompetenciáját!

A legtöbb esetben előre meghatározzák a drén vastagságát, annak ellenére, hogy sejtelmük sincs a beültetendő növények igényéről, azt sem tudják, hogy extenzív vagy intenzív zöldtető lesz. Rögzítik, hogy a drén 20 vagy 25mm-es drénlemez.

A szakszerű drén, vízelvezető réteg vastagságát úgy kell kiszámítani, hogy helyből 2cm, és ahányszor 10cm az ültetőközeg vastagsága, annyiszor 1cm-el növeljük a drén vastagságát.
Pl. 50cm vastag intenzív talajkeverék esetén 2+5=7cm az ideális szivárgó réteg.

Megoldás: évtizedes referenciákkal rendelkező, bevált technológia, rétegfelépítés alkalmazása: FitoTech Zöldtető Rendszer.
http://www.zoldtetotervezes.hu/

Kivitelezési hibák és okai:

A nem megfelelő anyagalkalmazás. Ez döntően a Megrendelő vagy a kivitelező spórolásából fakad.

 • Olcsó, szőtt geotextiliát használnak szűrő rétegként. A nem hőkezelt és nem tűnemezelt geotextiliák eliszaposodnak, eltömődnek, lefolyástalanná válik, megúszik a tető. Különösen intenzív zöldtetőknél okoz hatalmas költséget a feltárás és a szűrőréteg cseréje.

 • Perforálatlan drén lemez alkalmazása vízelvezetőként. Gátolja a vízlefolyást, mert csak a drén lapok átlapolásai között tud a víz leszivárogni a szigetelt födémre. Az előző példához hasonlóan megúszik a tető.

 • Szakszerűtlen kontroll aknák alkalmazása: pl: 20-30cm átmérőjű műanyagcsövet lyuggatnak ki körben, és ezt helyezik el a lefolyó köré. Tekintettel, hogy a víz mindig a födémen szivárog le, és jut a lefolyóba, a lyukakon keresztül csak vízoszlop képződésekor tud elszivárogni. A helytelen módszer vízvisszaduzzasztással jár, pangó víz keletkezik, amely extenzív zöldtetőknek a legnagyobb ellensége. A szárazságtűrő növények kipállnak, megfulladnak, teljes növénypusztulást idéz elő.

 • Szakszerűtlen talajkeverék alkalmazása:
  Intenzív zöldtetőknél: a helyben kitermelt talaj felvitele a födémre, amely eltömődik, levegőtlenné válik, és hosszabb távon alkalmatlan a növényvegetáció számára.
  Extenzív zöldtetőknél: földbázisú keverékek alkalmazása, amelyek nem rendelkeznek hidroszkópikus, vízmegtartó ásványi anyagokkal, és így a közeg összetömörödik, elsavanyodik, kiszárad és alkalmatlanná válik a lúgos pH-t igénylő szukkulensek termesztésére.

MITŐL JOBB A FITO TECH ZÖLDTETŐ RENDSZER?

1. Fenntartható fejlődést figyelembevevő tervezés - ökotudatos

A FITO TECH zöldtető rendszer elsőként alkalmazta Magyarországon a zöldtető tervezésénél az életciklus szemléletet, az ökohatékony és innovatív megoldásokat.

A koncepció környezettudatos tervezésének eredményeképpen, a FITO TECH zöldtető rendszer minden komponense egy zárt biológiai, vagy technikai körforgásba beilleszthető. Ez az új építészeti-tájépítészeti megoldás garantálja, hogy a zöldtető vegetációs rétegében felhasznált összes alapanyag részben, vagy egészében újrahasznosított, újra hasznosítható.

A FITO TECH zöldtető rendszer a környezettudatos és energia hatékony építészeti megoldások közül az úgynevezett „Bölcsőtől bölcsőig” programot vallja magáénak. Ennek szellemében, amint egy termék életpályájának végére ért, egy újabb termék alapanyagaként képes megújulni, hasznosulni. Így záródik a biológiai és technológiai ciklus.

2. Környezetbarát - nem mérgező alapanyagok használata

A FITO TECH zöldtető rendszer, szivárgó drén lemezei polietilénből készülnek. A POLIETILÉN monomerje - az etilén - NEM MÉRGEZŐ.

A FITO TECH rendszer a Piac más szereplőivel ellentétben, nem használ merev, öregedésre hajlamos, égése során környezetre káros, mérgező füstöt képező polisztirol fóliából készült, kétoldalt formázott, vízmegtartó drén lemezeket.

„A POLISZTIROL aromás vinilpolimer, monomerje a sztirol (vinilbenzol). Tűzveszélyes, égése közben irritáló, mérgező gázok fejlődnek. Veszélyessége, és erős KÖRNYEZETSZENNYEZŐ hatása miatt próbálják a használatát visszaszorítani, más anyagokkal pótolni.”

3. Alkalmazkodó technológia – a szigetelés módjához igazodó vegetációs réteg

A magyarországi gyakorlatban, a hagyományos extenzív zöldtető építési módok nem tesznek különbséget, hogy egyenes – vagy fordított rétegrendű-e a tetőszigetelése.

Fordított rétegrendű szigeteléseknél a FITO TECH rendszer előszeretettel alkalmazza az egyrétegű extenzív zöldtető építési módot. Az egyrétegű extenzív zöldtetők ültető közege önmagában betölti a drén és ültető közeg szerepét, miközben biztosítja a páradiffúziót.

Amennyiben a tető kitettsége, tájolása nagyobb vízmegtartást irányoz elő, úgy kétrétegű extenzív zöldtető építést alkalmazunk. Ahol a 40mm magas polietilén drén szivárgó használata a legcélszerűbb, mivel - profilozása, kétoldali formázása - nem csak ideális vízmennyiséget tárol, hanem a vegetáció alatti réteg átszellőzését is biztosítja.

4. Nagyobb víztározó képesség – a klímaváltozást figyelembevevő technológia

A FITO TECH zöldtető rendszer vegetációs rétegei, már a klímaváltozás várható szélsőségeit figyelembevevő elvárások szerint készülnek. Vízmegtartó képességük a legszárazabb periódusokhoz lett méretezve. Zöld felületek alatt alkalmazott drén lemezek kimagaslóan nagy víztározó képességről gondoskodnak. A 40 mm-es magasságú 13,5 liter/m2; a 60mm magasságú 17 liter/m2-t képes tárolni.

5. Kisebb felületi nyomás – a vízszigetelésre felfekvő drén lemezek alkalmazása

Alapvető célként valósult meg, a minél nagyobb érintkezési felület kialakítása a drén és a védendő réteg között. A DSE 40 drén lemez 42%-ban, míg a DSE 60 drén lemez 60%-ban érintkezik az alatta levő felülettel. Más forgalmazók hasonló magasságú termékeihez viszonyítva, ez jelentősen jobb arány.
Előnye: járható felületek alatt feltöltve, stabil alapot nyújt a burkolatnak.
A FITO TECH zöldtető rendszer drén lemezei nem közvetítenek a vízszigetelésre pontszerű nyomást, ellenben a hagyományos, kúpos profilú drén lemezekkel.

6. Hosszabb élettartamú zöldtető – szakszerűbb ültető közegek

A német zöldtetők tervezési, kivitelezési és fenntartási irányelvek (FLL) figyelembevételével készülnek az ültető közegeink: FLÓRA TECT intenzív és FITO TECT extenzív. A szakszerű bel tartalmi értékeknek köszönhetően, a FITO TECH zöldtető rendszer ültető közegei hosszú távon ideális életfeltételeket biztosítanak a növényeknek.

7. Tartósabb vegetáció – célirányos szelekció

A FITO TECH extenzív zöldtető rendszerben alkalmazott növények szaporítóanyagát, öntözetlen, szélsőséges körülmények között, extenzív zöldtetőkön szelektált, szárazságnak és hidegnek legjobban ellenálló Sedumok képezik.

A zöldtetőépítési hibák többsége elkerülhető, ha

- a szigetelés szakszerű és gyökérálló – nem ázik be!
- drén megfelelő vastagságú – megfelelő vízelvezetés és megtartás
- a szűrőréteg hő kezelt, tűnemezelt, átgyökeresedő – nem úszik meg a tető
- az ültető közeg szakszerű – nem tömörödik el, hosszú élettartamú vegetáció

Csak olyan talajkeveréket használjon, amit kifejezetten zöldtetőre fejlesztettek ki!!! – és több évtizedes referenciákkal bír.

Intenzív zöldtetőre FLÓRA TECT talajkeverék!

(Több mint 20 000m3 beépítve)

Extenzív zöldtetőre FITO TECT szubsztrát!

(100 000m2 feletti referencia)

Megrendelhető: laszlo.bellavics@fitosystem.hu

T: +36 30 9215 207

Amikre feltétlen szüksége lesz zöldtető építése során:

Fito Systemtől a legjobb áron:

- Perforált, polietilén és polisztirol drén lemezek (20mm, 25mm, 40mm, 60mm)
- Védő és szűrő geotextiliák (125mm – 1000mm közötti vastagságban)
- Intenzív talajkeverék: FLÓRA TECT!
- Extenzív ültetőközeg: FITO TECT
- Kontroll aknák gyártása egyedi méretre.
- Kavics lécek egyedi méretben (műanyag és alumínium)
- Sedumok (örökzöld fajok, bevált, tízéves szelekcióból.)

Amennyiben ÖN zöldtetőt szeretne, úgy nagyon fontos, hogy megismerje a zöldtetőépítési lehetőségeket, már az épület tervezésének fázisában, hogy minél célszerűbb és költséghatékonyabb megoldás mellett tudjon dönteni.

Javaslom, keressen meg egy konzultáció, szaktanácsadás erejéig, győződjön meg szakértelmemről: www.zoldtetoguru.hu és meglátja, hogy megtalálom az Ön igényeinek legjobban megfelelő, biztonságos, szakszerű és legolcsóbb zöldtetőépítési módot.

Segíteni tudok: szaktanácsban, építésvezetésben, technológia - és, anyagok kiválasztásában. Művezetésemmel akár Önmaga is szakszerűen megépítheti tetőkertjét.

Írjon! laszlo.bellavics@fitosystem.hu
Hívjon! Bellavics László zöldtetőszakértő
T: +36 30 9215 207